Regional Consultation Workshop among SUC’s for a Coordinated Drafting of Standard Syllabi for Filipino Courses

       Isang makabuluhang pagtitipon ng mga guro sa Filipino mula sa iba’t ibang pamantasan ng SUC’s Rehiyon IX, ang naganap kamakailan sa Zamboanga City State Polytechnic College; ang “Regional Consultation Workshop among SUC’s for a Coordinated Drafting of Standard Syllabi for Filipino Courses”. Ito”y pinangungunahan ni Prop. Jocelyn P. Remoto, ang aktibong dekana ng College of Arts, continue reading : Regional Consultation Workshop among SUC’s for a Coordinated Drafting of Standard Syllabi for Filipino Courses